Dialog Sungai Penuh pagi Bersama Bapak Joni Zeber, S.H., M.H Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kota Sungai Penuh

feature-image

Dialog Sungai Penuh pagi
Bersama Bapak Joni Zeber, S.H., M.H Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kota Sungai Penuh
Dengan tema "Arah Pembangunan Kota Sungai Penuh 2023"
Di RRI Sungai Penuh